Förälder

Axet drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att du som förälder har en naturlig insyn i verksamheten med möjlighet att påverka och vara delaktig i ditt barns vardag på förskolan. Delaktighet och insyn utövas exempelvis genom den så kallade föräldratjänsten då du arbetar några timmar i barngrupp eller städar förskolan. Genom att ingå i förskolans styrelse eller åta dig något av de andra formella uppdragen får du möjlighet att påverka verksamhetens utformning.

Vi föräldrar träffas återkommande på möten, men även på sociala sammankomster utanför förskolans väggar, både med och utan barn.