Välkommen till Förskolan Axet i Väderstad!

 

Förskolan Axet är den lilla förskola som ligger fint beläget på landet 3km utanför Väderstad. Vi har plats för 18 barn. I barngruppen har vi kompetenta, nyfikna, vetgiriga barn i åldrarna 1–6 år.


Vi erbjuder en varierad verksamhet med engagerade pedagoger. Dagarna innehåller bland annat inne och utelek, rörelse, skapande, teknik/matematik och sagostunder, och barnen får dagligen möjlighet till att leka, lära och utforska.


Vi lägger stort fokus på barns inflytande, sociala kompetens, trygghet och språk. Vi delar oss i små grupper under dagarna för att skapa ett lugn till lek och övriga aktiviteter. Genom medvetet närvarande pedagoger, inspirerande material och anpassad lärmiljö sker lärandet under hela dagarna vid varje situation under hela veckan.


Den pedagogiska verksamheten är grundad på förskolans läroplan (Lpfö­-18). Förskolan har ett ständigt pågående arbete för att bli en giftfri förskola. Mer om detta arbete kan ni ta del av HÄR. 

 

Vi åker regelbundet till skogen och biblioteket med vår minibuss.

 

Förskolan Axet bedrivs som en ekonomisk förening.

 

Är du intresserad av oss är du välkommen att höra av dig!