Välkommen till föräldrakooperativet Axet!

 

Axet är en liten förskola som ligger fint beläget på landet 3km utanför Väderstad. Vi har plats för 18 barn, och hos oss finns både busiga ettåringar och vetgiriga sexåringar.

 

Vi erbjuder en varierad verksamhet med engagerade pedagoger. Dagarna innehåller inne och utelek, rörelse, skapande, teknik och sagostund, och barnen får dagligen möjlighet till att leka, utforska och lära. Några gånger i veckan delas barnen in i grupper efter ålder då vi ofta arbetar tematiskt med uppgifter valda efter barnens intresse och mognad. Matematik och språklig medvetenhet är de pedagogiska utgångspunkterna, där vi bland annat inspireras av den så kallade ”Bornholmsmodellen” för att väcka barnens språkliga nyfikenhet som en grund till framtida läsning och skrivning. Den pedagogiska verksamheten är grundad på förskolans läroplan (Lpfö­98/10). Förskolan har ett ständigt pågående för att bli en giftfri förskola. Mer om detta arbete kan ni ta del av HÄR. 

 

Vi åker regelbundet till skogen och biblioteket med vår minibuss.

 

Axet bedrivs som en ekonomisk förening.

 

Är du intresserad av oss är du välkommen att höra av dig!