Föreningen

Axet drivs som en ekonomisk förening vilket innebär att alla föräldrar är medlemmar.

Medlemmarna väljer en styrelse som företräder och verkställer föreningens åtaganden. Styrelsen driver förskolan och övriga föräldrar är med och påverkar på samma sätt som i andra föreningar. Det är dock vår personal som planerar det pedagogiska arbetet.


Föräldratjänst

Varje torsdagseftermiddag är det föräldratjänst på Axet. Det innebär i praktiken att en förälder, tillsammans med två ordinarie personal arbetar tillsammans i barngrupp. Varje familj har i nuläget 1-2 föräldratjänster/termin.

Under föräldratjänsten får du som förälder en fantastisk inblick i ditt barns vardag. Du får lära känna barnets kompisar, personal och andra föräldrar på ett nytt, spännande sätt. Det finns alltid en personal som känner barnen väl, på plats under föräldratjänsten. 

I samband med föräldratjänsten städar du också förskolans lokaler.

Föräldrar har möjlighet att i viss mån påverka hur föräldratjänsten utformas. 


Övriga åtaganden

Utöver föräldratjänsten finns även några andra åtaganden.

Varje familj ingår i en fixargrupp som med jämna mellanrum hjälps åt att ordna med olika saker på Axet. En gång/termin har vi även utefix, där vi tillsammans med barnen gör fint på gården, räfsar löv, putsar fönster, lagar saker som behöver lagas mm. Detta brukar vara mycket trevligt och uppskattat. Dagen brukar dessutom avslutas med en trevlig sammankomst för föräldrarna. 

 

Vi har också diverse ansvarsområden som fördelas på föräldrarna, exempelvis är någon ansvarig för vår minibuss, någon annan sitter med i marknadsföringsgruppen och någon är personalansvarig.

Det finns många olika ansvarsområden så det brukar finnas något som kan passa alla!

 

Barnomsorgsavgift

Tack vare ovanstående insatser betalar du en lägre avgift för ditt barn. Nuvarande avgift är 500 kr/månad för 15-timmarsbarn samt för barnets första 12 månader på Axet och fortsättningsvis 1000 kr/månad.

Detta går att jämföra med Mjölby kommuns maxavgift för förskola som i nuläget är ca 1500 kr/månad för första barnet.